Privacy Policy 

Qatch Technologies B.V. vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van klanten en relaties zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Hoe wij je gegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken, lees je in dit privacy statement.

Voorop staat dat wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Voor de gegevensverwerkingen van Qatch Technologies B.V. is Qatch Technologies B.V. verantwoordelijke naar de Wbp. Voor het uitvoeren van ritten verzorgt Qatch Technologies B.V. de overdracht van de noodzakelijke gegevens aan het Taxibedrijf. Het Taxibedrijf is ook zelfstandig verantwoordelijke naar de Wbp. Voor eventuele verwerkingen van persoonsgegevens bij de Taxibedrijven, verwijzen wij je naar dat Taxibedrijf.

Connect B.V, is gevestigd aan deReinoutlaan 13 , te Gelrop. We zijn ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 69288364. Ons BTW-nummer is NL 857563348B01 en we zijn te bereiken op info@Qatch.app

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In onze Qatch App maken we gebruik van soortgelijke technieken, onder andere zodat je niet elke keer als je de Qatch App opstart opnieuw hoeft in te loggen.

Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en Qatch rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Ook maken we gebruik van vergelijkbare technieken om de “Analytics”-dienst in onze Qatch App te kunnen gebruiken. Daarnaast gebruiken we in de onze Qatch Apps de diensten van het Amerikaanse bedrijf Branch. Google en Branch kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google en Branch opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google en Branch stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat zij de verwerking van eventuele persoonsgegevens beschermen volgens die principes.

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om. En dat zullen we altijd blijven doen, ook als we voortdurend op zoek zijn naar de beste manier om je zo eenvoudig en snel mogelijk van onze diensten gebruik te kunnen laten maken. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vind je altijd op Qatch Technologies B.V..com/privacy. Wij raden je aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat je weet hoe Qatch Technologies B.V. je gegevens beschermt.

Welke gegevens verwerken we?

Als je gebruik maakt van onze Qatch App en onze diensten, registreren we voor een goede werking ervan de volgende persoonsgegevens van je:

Gegevensuitwisseling vindt plaats via versleutelde verbindingen (TLS 1.2 of beter).

Waarvoor gebruiken we die gegevens?

We gebruiken je gegevens voor de volgende doelen:

Wanneer je je aanmeldt voor een dienst of product van Qatch Technologies B.V., vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Qatch Technologies B.V. en gebruikt om onze diensten en producten aan je te kunnen leveren binnen de daarvoor geldende voorwaarden.

Je persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Qatch Technologies B.V.. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden zonder toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Qatch Technologies B.V.. Geanonimiseerde management rQatch Apportages en gebruiksstatistieken kunnen wel gedeeld worden met onze stakeholders

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Qatch Technologies B.V. bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en dan noodzakelijk is om de doelen waarvoor je gegevens worden verwerkt, te behalen. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Je reis- en gebruiksgegevens worden voor bezwaar-, klacht-, rQatch Apportage en factureringsdoeleinden gedurende maximaal achttien maanden na je laatste inlog bewaard. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn worden de verkeersgegevens verwijderd. Een van die wettelijke bewaartermijnen is de verplichting om ritstaatgegevens 7 jaar te bewaren.

Wat zijn je rechten?

Inzage in je gegevens

Als klant heb je natuurlijk recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Als je een Qatch Technologies B.V. account hebt, kunt je daar je persoons- en reisgegevens inzien.

Een verzoek tot inzage kun je ook indienen door een email, voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, onder vermelding van ‘verzoek inzagerecht persoonsgegevens’ te sturen aan info@taxiconnect.nl

Correctie van je gegevens

Als klant heb je het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren, mocht blijken dat onze registratie niet (meer) klopt. Dit geldt ook als de gegevens aangevuld of aangepast moeten worden. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@taxiconnect.nl. Je ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

Indien je op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van berichten over onze dienstverlening, dan kun je je daarvoor te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende mail. We zullen je alleen berichten over onze dienstverlening sturen als je ons daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Heb je vragen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je contact opnemen met Qatch Technologies B.V. via info@qatch.app Hier kun je ook terecht met vragen over inzage in of correctie, aanpassing, aanvulling of verwijdering van je gegevens.